Course

Mga Mas Mataas na Kurso sa Video

Mga Mas Mataas na Kurso sa Video

Sa aming huli at makabagong kurso, matututo kayong magtagumpay laban sa pinakamalaking kalaban ninyo pagdating sa pangangalakal: ang inyong sarili! Sa aming mas mataas na kurso, ipinapaliwanag namin ang kahalagahan ng pagbuo ng inyong mga sariling estratehiya sa pangangalakal at pamamahala ng panganib. Matututo rin kayo kung paano tukuyin ang mga posibleng kalakaran gamit ang aming mga available na panuto, kagamitan sa pagtsatsart o nagsasariling Expert Advisor.

Mga Layunin ng Kurso

Sa katapusan ng kursong ito dapat maaari ninyong:

  1. Maunawaan kung paano gumamit ng mga kagamitan sa pagtsatsart, panuto at moving average para matukoy ang mga kalakaran
  2. Matutunan ang kahalagahan ng isang estratehiya sa pangangalakal at kung paano kayo maaaring bumuo ng isa
  3. Buuin ang inyong sariling mga estratehiya sa pamamahala ng pera at pamamahala ng panganib