Course

Khóa đào tạo bằng Video cho Nhà giao dịch cao cấp

Khóa đào tạo bằng Video cho Nhà giao dịch cao cấp

Trong khóa đào tạo cuối cùng và đột phá nhất của chúng tôi, bạn sẽ học cách vượt qua kẻ thù lớn nhất khi giao dịch: chính bạn! Trong khóa đào tạo cho nhà giao dịch cao cấp của mình, chúng tôi giải thích tầm quan trọng của việc phát triển các chiến lược quản lý giao dịch và rủi ro của riêng bạn. Bạn cũng sẽ học cách xác định xu hướng tiềm năng sử dụng các chỉ báo, công cụ biểu đồ sẵn có hoặc Chuyên gia Cố vấn độc lập của chúng tôi.

Mục tiêu của Khóa đào tạo

Khi kết thúc khóa đào tạo này, bạn sẽ có thể:

  1. Hiểu cách sử dụng công cụ biểu đồ, chỉ báo và đường trung bình động để xác định xu hướng
  2. Tìm hiểu về tầm quan trọng của việc có chiến lược giao dịch và cách bạn có thể tạo chiến lược
  3. Phát triển các chiến lược quản lý tiền và rủi ro của riêng bạn