Course

Khóa đào tạo bằng Video cho Người mới bắt đầu

Khóa đào tạo bằng Video cho Người mới bắt đầu

Khóa đào tạo cho Người mới bắt đầu của chúng tôi đặt nền móng vững chắc cho các nhà giao dịch mới, những người muốn bắt đầu từ những điều cơ bản về giao dịch Forex và CFD. Từ sự phát triển của thị trường forex đến việc phân tích biểu đồ và giao dịch trên nền tảng MT4, các khóa đào tạo trực tuyến cho người mới bắt đầu của chúng tôi sẽ giúp bạn bắt đầu nhanh chóng.

Mục tiêu của Khóa đào tạo

Khi kết thúc khóa đào tạo này, bạn sẽ có thể:

  1. Hiểu lịch sử và sự phát triển của thị trường Forex/CFD.
  2. Biết sự kiện nào có khả năng ảnh hưởng đến giao dịch của bạn nhất.
  3. Có thể thiết lập MT4, đọc biểu đồ và đặt vị thế.